Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Overgangen fra 6. kl. på Højen Skole til 7. kl. på Vejle Midtbyskole

Samarbejdsaftale mellem Vejle Midtbyskole, Grejsdal Skole og Højen Skole

Højen Skole og Grejsdal Skole er fødeskoler til Vejle Midtbyskole, og det betyder, at alle børn fra de to skoler er garanteret en plads på Vejle Midtbyskole fra 7. klasse. 
I samarbejde mellem de tre skoler, er der lavet en plan for samarbejdet, hvor det tydligt fremgår, hvilke aktiviteter, der er planlagt på de forskellige årgange, og hvornår der holdes informationsmøder m.m. 
Vi ønsker at skabe et naturligt og kontinuerligt samarbejde, der understøtter, at Vejle Midtby Skole bliver det fortrukne valg for børn og forældre i forbindelse med overgangen til udskolingen.

Information til forældre og elever på Højen og Grejsdal Skole

I 3. klasse informeres forældrene om samarbejdet mellem de tre skoler, og hvordan der sikres en god overgang, når børnene stopper på Højen og Grejsdal Skole efter 6. klasse. Ledelsen fra egen skole fortæller om dette på forældremødet.

I 5. klasse deltager ledelsen og nogle elever fra Vejle Midtbyskole på forældremøderne på Grejsdal og Højen Skole. Her informeres om sammenlægningen af børnene fra de tre skoler, faciliteterne på VMS, undervisningstilbud, valgfag, og hvordan VMS klarer sig fagligt.

I 6. klasse er der Infomøde for forældre og elever, der skal gå i 7. klasse på Vejle Midtbyskole. Her informeres om, hvordan skoledagen er bygget op, man møder de kommende lærere, introduceres til valgfag osv.

Vejle Midtbyskole holder ’Åben Skole’ hvert år, hvor børn og forældre kan komme og se skolen. Det er åbent for alle aldersgrupper.

Samarbejde mellem skolerne

Eleverne på de tre skoler mødes kontinuerligt igennem deres skoletid, da vi mener, at ”kendskab giver venskab”, og vi derfor prioriterer løbende samarbejde og fællesskaber mellem klasser og skoler. 
Der er lavet en plan for, hvad der sker på de enkelte årgange. Derudover er der lavet en Idebank til medarbejderne på de tre skoler, som der kan tages udgangspunkt i, når planlægges aktiviteter, der rækker ud om dem, der er fastlagt for de enkelte årgangen. Mængden af øvrige aktiviteter kan derfor variere fra år til år.

Plan for aktiviteter for børnene på de tre skoler

Hvert år mødes bestyrelserne fra de tre skoler til et fælles bestyrelsesmøde, hvor samarbejdet drøftes, og der er temadrøftelser, som er relevante for alle tre skoler. Mødet placeres i februar.
Elevrådet på de enkelte skoler laver evalueringer med klasserne omkring de aktiviteter, der er aftalt i planen, og disse evalueringer bruges til løbende at justere samarbejdsaftalen.

 

ÅrgangAktivitetPlacering
2. klasse

Fælles dag i Søndermarkskovens Naturlegeplads.

Afholdes hvert år i foråret.

Skolerne inddrager naturfagskonsulenten fra Vejle Kommune til at lave aktiviteter i skolen

Maj
3. klasse

Der laver venskabsklasser mellem børnene på de tre skoler.

Børnene skriver breve til hinanden og mødes evt. online.

 

 

Kemishow på Højen og Grejsdal Skole.

Eleverne fra Vejle Midtbyskoles 9. årgang kommer ud på Højen og Grejsdal Skole og laver kemishop for eleverne på 3. årgang.

Fra uge 43 og resten af året

 

 

Februar

4. klasse

Fælles dag i kolonihaven

Børnene fra 4. klasse på de tre skoler mødes til en fælles dag i Vejle Midtbyskoles kolonihave, hvor naturfagsvejlederen organiserer udendørsundervisning.

September eller maj
5. klasse

Besøg på hinandens skoler

De tre skoler besøger hinanden, så eleverne på 5. årgang før besøgt både Højen Skole, Grejsdal Skole og Vejle Midtbyskole i løbet af skoleåret. Værtsskolen står for et program.

Oktober

Januar

Maj

6. klasse

Invitation til skuespil

Eleverne fra 6. årgang på Vejle Midtbyskole og Grejsdal Skole kommer til Højen Skole og ser 6. klasses skuespil.

 

Fællesdag på Vejle Midtbyskole

De elever, der skal starte i 7. klasse på Vejle Midtbyskole, mødes og lærer hinanden og de nye lærere at kende.   

Maj

 

 

 

Juni